35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
شمشه بتن
2
3
4
5
7
8

ماله موتوري 180 سانت ( کد محصول : 217 )

ماله موتوری 180 سانت(2×36اینچ)
8پروانه با موتورهوندا بنزینی 24 اسب2سیلندر
مدل : GX 670
مدل : MK8 – 90

ماله موتوري 180 سانت ( کد محصول : 217 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون