35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
شمشه بتن
2
3
4
5
7
8

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز
مدل : VIFOM -2/5m

 

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )